Finansinės ataskaitos

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitos:

1. Biudžeto lėšos

2. Biudže­tinių įstaigų pajamos

3. Lėšos kultūros dar­buo­tojų darbo užmokesčio didinimui

4. Mokėt­inų ir gautinų sumų ataskaita

2016m III ketvirčio finansinės ataskaitos

1. Finansinės būk­lės ataskaita

2. Veik­los rezul­tatų ataskaita

3. Aišk­i­na­ma­sis raštas

4. 20VSAFAS 4 priedas

2016m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

1. Biudžeto lėšos
2. Biudže­tinių įstaigų pajamos
3. Lėšos kultūros dar­buo­tojų darbo užmokesčio didinimui
4. Mokėt­inų ir gautinų sumų ataskaita


2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

1. Finansinė būklė ataskaita
2. Veik­los rezul­tatų ataskaita
3. Aišk­i­na­ma­sis raštas
4. 20VSAFAS 4 priedas

2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

1. Biudžeto lėšos
2. Biudže­tinių įstaigų pajamos
3. Mokėt­inų ir gautinų sumų ataskaita

2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

4. 20VSAFAS 4 priedas

2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

FINANSINĖS ATASKAITOS 2015 m.

2015 m.KETVIRČIŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

2015 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2015 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

4. VSAFAS

2015 m. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitos:

5. Mokėt­inų ir gautinų sumų ataskaita.

2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

4. Mokėt­inų ir gautinų sumų ataskaita

2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

3.Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

1.Biudžeto lėšos
2.Biudžetinių įstaigų pajamos
3.Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Finansinės ataskaitos 2014 m.

1. Finansinės būk­lės ataskaita
2. Grynojo turto pokyčių ataskaita
3. Veik­los rezul­tatų ataskaita
4. Pinigų srautų ataskaita
5. AIŠK­I­NA­MA­SIS RAŠ­TAS
6_​VSAFAS 6 priedas
8_​VSAFAS 1 priedas
10 VSAFAS 2, 3 priedas
12_​VSAFAS 1 priedas
13_​VSAFAS 1 priedas
17 VSAFAS 7,12 priedai
17 VSAFAS 8,13 priedai
20 VSAFAS 4 priedai

20 VSAFAS 5priedas
25 VSAFAS priedas

2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitos:

1. Biudžeto lėšos
2. Biudže­tinių įstaigų pajamos
3. Lėšos kultūros dar­buo­tojų darbo užmokesčio padi­din­imui
4. Mokėt­inų ir gautinų sumų ataskaita

Finansinės ataskaitos 2013 m.

1. Finansinės būk­lės ataskaita
2. Grynojo turto pokyčių ataskaita
3. Veik­los rezul­tatų ataskaita
4. Pinigų srautų ataskaita
5. AIŠK­I­NA­MA­SIS RAŠ­TAS
6_​VSAFAS 6 priedas
8_​VSAFAS 1 priedas
10 VSAFAS 2, 3 priedas
12_​VSAFAS 1 priedas
13_​VSAFAS 1 priedas
17 VSAFAS 7,12 priedai
17 VSAFAS 8,13 priedai
20 VSAFAS 4 priedai

20 VSAFAS 5priedas
25 VSAFAS priedas